FAAD
Per “persones discapacitades” s’entén les persones que tenen deficiències físiques, mentals, intel•lectuals o sensorials a llarg termini que, en interactuar amb diverses barreres, poden impedir la seva participació plena i efectiva en la societat, en igualtat de condicions amb les altres.Art. 1 Conveni de la ONU 2006 sobre els drets de les persones amb discapacitat.
TEXT CONVENI LECTURA FÀCIL

New Data Application

NeuronDepot combines ease of metadata assignment to get diverse types of data with https://newsoftwareguide.org/avast-secureline-vpn-general-overview cloud-based synchronization and auto post on for job workstations. Their extensible model enables researchers to create various hierarchical structures with regard to their data. Their advanced…