FAAD
Per “persones discapacitades” s’entén les persones que tenen deficiències físiques, mentals, intel•lectuals o sensorials a llarg termini que, en interactuar amb diverses barreres, poden impedir la seva participació plena i efectiva en la societat, en igualtat de condicions amb les altres.Art. 1 Conveni de la ONU 2006 sobre els drets de les persones amb discapacitat.
TEXT CONVENI LECTURA FÀCIL

Plank of Directors Software

Board of directors application is a vital part of managing panel meetings. It can benefit you create interactive files, send e-mails, and vote board members. It can also control meeting bedrooms, documents, and directories. It might https://datasetweb.com/get-in-touch-with-your-team-members-more-easily-with-board-of-directors-software/ even help you…