FAAD

Concurs d’idees per a la creació d’un logotip per la FAAD

 1. OBJECTE DEL CONCURS

La junta de la FAAD (Federació Andorrana d’Associacions de persones amb Discapacitat), convoca un concurs d’idees per a la creació del logotip destinat a ser la imatge corporativa de la federació en tota la difusió d’informació a través de documents oficials i a la seva pàgina web.

La FAAD és un òrgan que té com a finalitat la de vetllar per la garantia dels drets de les persones amb discapacitat i per la millora de la qualitat de vida d’aquestes persones i la seva família, mitjançant l’acció unitària, la coordinació, el suport i el servei a les associacions que formen part de la FAAD, així com mitjançant l’exercici de representació d’aquest col·lectiu davant els poders públics i les instàncies andorranes i internacionals.

 

 1. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ:

Podrà participar en aquest certamen qualsevol persona física major d’edat o persona jurídica, complint els següents requisits:

 • No serà necessària inscripció prèvia.
 • Límit de dues propostes a presentar per cada participant.
 • Els participants prendran part de manera individual.
 • El disseny ha de ser original i inèdit i no podrà haver estat presentat en altres concursos ni amb anterioritat. Ha de crear-se exclusivament per la Federació Andorrana d’Associacions de persones amb Discapacitat
 • El disseny haurà de ser elaborat amb qualsevol tècnica de dibuix digital, preferiblement vectorial, tenint en compte que haurà de ser reproduïda en impremta, webs i suports multimèdia.

 

 1. FORMA DE PRESENTACIÓ

Per poder participar, hauran de lliurar un sobre tancat en el qual, en el seu exterior, figurarà exclusivament el lema de l’obra o pseudònim identificatiu , les dades de contacte del participant:

 • Nom i cognoms / Raó Social
 • Fotocòpia del passaport / NRT i Registre de comerç
 • Direcció del domicili habitual
 • Correu electrònic
 • Telèfon / mòbil (a l’efecte de notificar el resultat del concurs).

 I al seu interior un segon sobre amb:

 1. a) Una còpia impresa del disseny del logotip que inclogui una versió en color i una altra en escala de grisos (o blanc i negre), sobre fons blanc, mida DIN A4 (210x297mm).
 2. b) Una pàgina impresa en DIN A4 amb una petita ressenya que descrigui tots aquells elements que, segons el parer del creador o de la creadora, expliquin o ajudin a comprendre la gènesi i el significat de la proposta.
 3. c) Un CD/DVD/USB amb el mateix lema de l’obra o pseudònim identificatiu utilitzat per identificar l’obra, i que inclogui els dissenys presentats:

Cap treball podrà venir signat ni portar senyals identificatius que permetin conèixer la identitat de l’autor o autora.

 

 1. TERMINI DE PRESENTACIÓ

El termini de recepció de treballs per al concurs finalitzarà el 25 de novembre de 2017, a les 23.00 hores.

Els concursants hauràn de remetre les seves propostes per correu certificat o presencialment:

 • “CONCURS LOGOTIP FAAD”
 • Junta FAAD
 • Carrer Prada Casadet AD500 – ANDORRA LA VELLA Ed. Prada Casadet Locals C-D

 

 1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Prendre part en el concurs i guanyar-lo implica per part de cada participant la cessió a la Federació Andorrana d’Associacions de persones amb Discapacitat dels drets del disseny, edició, publicació i divulgació des de la data de la presentació, de manera que la junta de la FAAD passi a ser la titular dels drets d’explotació sobre la creació.

La Junta de la FAAD es reserva el dret d’editar, publicar, emetre o difondre per qualsevol mitjà el disseny premiat durant la seva vigència o existència.

L’acceptació d’aquestes bases i l’elecció del disseny guanyador transmeten a la Federació Andorrana d’Associacions de persones amb Discapacitat tots els drets d’explotació sobre l’obra de forma indefinida, de tal manera que el pagament del premi recollit en aquestes bases es realitza precisament en concepte de pagament dels drets d’autor econòmics sobre l’obra seleccionada.

L’acceptació d’aquestes bases suposa el reconeixement exprés d’aquesta circumstància.

 

 1. JURAT
 • El jurat estarà format per membres de la Junta de la FAAD.
 • El jurat vetllarà pel compliment de les bases del present concurs i proclamarà el vencedor. La seva decisió és inapel·lable.
 • El jurat resoldrà qualsevol aspecte no previst en les bases.
 • El Jurat es reserva el dret d’anul·lar o declarar desert el premi en el cas de considerar que cap dels treballs presentats reuneix els mèrits suficients o revocar el premi concedit en cas de detectar alguna irregularitat.

La decisió definitiva del jurat tindrà lloc el dia 2 de desembre de 2017 via web i Xarxes

De la mateixa manera, es comunicarà al vencedor a través de les dades de contacte indicades en el sobre de la seva proposta.

 

 1. PREMI

S’estableix un premi únic de 500 €, així com un diploma acreditatiu que es lliurarà en ocasió dels actes de la Gala de celebració de l’aniversari dels 10 anys de la FAAD

L’obra quedarà en propietat de la Federació Andorrana d’Associació de persones amb Discapacitat.

L’acceptació d’aquest premi per part del guanyador/a del concurs porta aparellada la cessió dels drets d’explotació, reproducció en qualsevol suport o mitjà, i de propietat intel·lectual, amb caràcter d’exclusivitat i durant un temps indefinit a favor de la Federació Andorrana d’Associació de persones amb Discapacitat.

Així mateix, el guanyador/a es compromet amb aquest premi, a realitzar les possibles modificacions necessàries per adaptar el disseny als diferents requisits físics i tècnics que comporti la seva reproducció.

 

 1. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

Les propostes que no s’ajustin a les bases seran desqualificades.          
Els participants accepten en la seva integritat aquestes bases així com la resolució del jurat.

 

 1. DEVOLUCIÓ DELS TREBALLS NO PREMIATS

Les propostes que no resultin premiades podran ser recollides pels seus autors o persones autoritzades fins al dia 29 de desembre del 2017.

 

 1. MÉS INFORMACIÓ

E-mail: faad@andorra.ad

Telèfon: +376 393 833

CONCURS LOGO

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *