FAAD
Per “persones discapacitades” s’entén les persones que tenen deficiències físiques, mentals, intel•lectuals o sensorials a llarg termini que, en interactuar amb diverses barreres, poden impedir la seva participació plena i efectiva en la societat, en igualtat de condicions amb les altres.Art. 1 Conveni de la ONU 2006 sobre els drets de les persones amb discapacitat.
TEXT CONVENI LECTURA FÀCIL

Avast Silent Mode

Avast Muted Mode enables you to turn off the notification and pop-up sound that Avast produces. This allows one to focus on significant tasks without being distracted simply by intrusive noises. The characteristic can be stimulated by hitting the settings-menu…