FAAD

Presentació de les conclusions del Llibre Blanc d’Igualtat

El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, ha presentat aquest dimecres, les conclusions del Llibre Blanc de la Igualtat, així com les prioritats de treball futures que han d’impulsar l’elaboració de la futura Llei d’Igualtat i No Discriminació. Espot ha destacat el caràcter transversal i plural d’aquest projecte que ha aplegat institucions públiques, com el Consell General i el Govern, entitats socials, experts en la matèria i també ciutadans, que a títol individual s’han sumat a aquest treball o han fet arribar les seves opinions a través de l’enquesta de participació ciutadana.

El ministre ha afirmat que a partir d’ara, la futura Llei ha d’avançar en la promoció de la igualtat d’oportunitats i que ha d’esdevenir un text que identifiqui els col·lectius susceptibles de patir discriminacions, així com les especificitats de cadascun d’aquests col·lectius, amb la finalitat d’establir mesures per prevenir i eradicar aquestes discriminacions.

Espot ha volgut recalcar que el Llibre Blanc no és un punt d’arribada, sinó de partida, i que el decàleg de prioritats marcades han de servir com a full de ruta i han de marcar una manera de treballar conjunta per als pròxims anys, que permeti seguir implementant polítiques actives en favor de la igualtat, amb independència de qui ocupi els diferents càrrecs a les institucions públiques o a les entitats cíviques.

Espot ha destacat com una altra de les primeres prioritats, la necessitat de crear l’Observatori de la Igualtat, una eina centralitzadora de tota la informació rellevant que aporti dades i xifres concretes que facin possible la implementació efectiva de les polítiques a favor de la igualtat. Amb aquesta informació, ha dit el ministre, es podrà a dur a terme una altra de les mesures prioritàries, el Programa per a la Igualtat i la No Discriminació, en el qual institucions públiques i entitats socials desenvoluparan diferents accions en favor de la igualtat i contra la discriminació d’una manera multidisciplinària, evitant la fragmentació i dotant de coherència les diferents estratègies.

El ministre responsable dels Afers Socials ha anunciat també la necessitat de crear una Plataforma d’entitats socials, que esdevingui l’organització estable per a la col·laboració, la relació i la comunicació entre les institucions públiques i el teixit associatiu del país, una entitat que ha de donar continuïtat al treball conjunt endegat en l’elaboració del Llibre Blanc.

Un altre element identificat com a necessari és la sensibilització de la població per promoure la igualtat en l’àmbit educatiu, laboral, social i/o comunitari, en aquest sentit es preveu l’impuls de campanyes als mitjans de comunicació i a les xarxes socials.

Espot s’ha referit també accions a concretes dirigides als diferents col·lectius susceptibles de patir discriminacions. La primera d’aquestes accions que ha assenyalat, és el disseny d’un programa específic per afavorir la conciliació de la vida personal i laboral amb l’objectiu d’eradicar progressivament la bretxa salarial entre homes i dones.

Relacionat també amb l’àmbit laboral, una altra de les mesures que cal adoptar i que es desprenen de les conclusions del Llibre Blanc és la implementació d’un Pla Integral d’Inserció Laboral que ampliï l’estratègia per a la inserció laboral de les persones amb discapacitat iniciada el 2016, a la resta de col·lectius susceptibles de patir alguna discriminació.

Durant la seva exposició, Espot ha recordat la tradició d’acollida del nostre país i les expectatives de continuar rebent persones vingudes d’arreu. En aquest sentit, s’ha referit a una altra de les mesures proposades, el Programa d’inclusió social de persones nouvingudes, que ha de contribuir a reforçar el sentiment de pertinença i d’identificació d’aquestes persones amb Andorra i les seves institucions.

El ministre també ha esmentat com mesura concreta que proposa el Llibre Blanc la incorporació de clàusules contractuals de caràcter social als concursos públics, que facilitin que aquelles empreses socialment responsables, que tinguin una major puntuació a l’hora d’accedir a contractar amb l’Administració pública.

Xavier Espot ha conclòs dient que el Llibre Blanc adverteix la necessitat d’elaborar en una Llei Integral de Protecció de la Infància i l’Adolescència havent constatat que els instruments legals de protecció de la infància en risc actuals són clarament insuficients o han quedat desfasats i ha atorgat un rol destacat a les polítiques d’infància i adolescència per al foment de la igualtat d’oportunitats.

El gener del 2015, el Consell General va acordar impulsar l’elaboració del Llibre Blanc de la Igualtat, amb el suport del Govern, a través del Ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior, i la col·laboració de l’Institut d’Estudis Andorrans. El juny del 2016, es va iniciar la planificació i el desplegament de tota la metodologia de treball. Avui finalitza aquest estudi amb la presentació dels resultats i les prioritats de treball futures.

El Llibre Blanc de la Igualtat és una anàlisi sobre quina és la situació a Andorra en relació amb la igualtat i és mitjançant aquest document i les conclusions que s’han extret que s’iniciarà abans d’acabar aquest any la Llei d’igualtat i No Discriminació.

Els àmbits que s’han analitzat són: la legislació, els indicadors, els programes i serveis existents, l’enquesta ciutadania i les entitats cíviques. Els grups d’anàlisi han estat els infants i joves, les dones, la gent gran, les persones amb discapacitat, les persones nouvingudes i el col·lectiu LGTBIQ.

Pel que fa a la metodologia el procés s’ha estructurat en 6 fases: el disseny de l’estudi i dels àmbits d’anàlisi, la recollida de dades, l’anàlisi i interpretació de les dades, la constitució de la taula transversal de treball, el procés de participació ciutadana i, finalment, la redacció de l’estudi i la concreció de les prioritats.

Font: Afers socials

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *