FAAD
Per “persones discapacitades” s’entén les persones que tenen deficiències físiques, mentals, intel•lectuals o sensorials a llarg termini que, en interactuar amb diverses barreres, poden impedir la seva participació plena i efectiva en la societat, en igualtat de condicions amb les altres.Art. 1 Conveni de la ONU 2006 sobre els drets de les persones amb discapacitat.
TEXT CONVENI LECTURA FÀCIL

codigos descuento

Puedes realizar acciones múltiples como por ejemplo inhabilitar varios códigos de descuento a la vez. Los códigos codigos de descuento 3ina descuento para un producto específico serán válidos para cualquier cuantía. Por ejemplo, si un cliente añade 10 unidades del…