FAAD
Per “persones discapacitades” s’entén les persones que tenen deficiències físiques, mentals, intel•lectuals o sensorials a llarg termini que, en interactuar amb diverses barreres, poden impedir la seva participació plena i efectiva en la societat, en igualtat de condicions amb les altres.Art. 1 Conveni de la ONU 2006 sobre els drets de les persones amb discapacitat.
TEXT CONVENI LECTURA FÀCIL

Primera xerrada-taller

Primera xerrada-taller

Aquest passat dijous 28 de setembre, el local de la FAAD ha donat cabuda a la primera xerrada del cicle de xerrades organitzades conjuntament amb SAINE Atenció i Intervenció Neuropsicològica. Les neuropsicòlogues Carolina Cerqueda i Lorena Nieto han impartit un…

Cicle de xerrades-taller

Cicle de xerrades-taller

A partir de setembre, la FAAD organitzarà conjuntament amb SAINE Atenció i Intervenció Neuropsicològica, un cicle de xerrades-taller adreçades a famílies i cuidadors. Els tallers es desenvoluparan amb un format pràctic on es treballaran eines i estratègies per afrontar el dia a dia de…