FAAD
Per “persones discapacitades” s’entén les persones que tenen deficiències físiques, mentals, intel•lectuals o sensorials a llarg termini que, en interactuar amb diverses barreres, poden impedir la seva participació plena i efectiva en la societat, en igualtat de condicions amb les altres.Art. 1 Conveni de la ONU 2006 sobre els drets de les persones amb discapacitat.
TEXT CONVENI LECTURA FÀCIL

Encourage Females

Candice Chio Ngan Ieng, president from your Macau Can certainly General Group (AGMM), pinpoints in the year 2010 that ladies are usually currently questioning themselves seeing that capable additionally irreplaceable energies to Macau’s contemporary world. This kind of alter is…