FAAD

Què són els TEA?

Els trastorns de l’espectre autista: una defienfermedad-o-trastornonició.

Són trastorns del desenvolupament identificables des de la primera infància i que afecten la capacitat de la persona per comunicar-se i interactuar amb els demés. Es conceben com un “espectre” perque afecten a cada persona en un grau i d’una forma diferents. Les seves causes no són encara totalment conegudes, però son definitivament de caire biològic lligades a alteracions genètiques. Els trastorns de l’espectre autista (TEA), també coneguts com a trastorn generalitzat del desenvolupament (TGD), inclouen el trastorn autista o autisme, la síndrome d’Asperger, la síndrome de Rett, el trastorn desintegratiu de la infància i el trastorn generalitzat del desenvolupament (no altrament especificat).

Tots els trastorns de l’espectre autista comparteixen una alteració generalitzada en el desenvolupament de la interacció social, la comunicació i la capacitat simbòlica.

  • Alteració social: dificultat per establir relacions socials, problemes per interactuar amb els altres, dificultat per expressar emocions i entendre les dels altres, ús escàs i inadequat dels signes socials, comportament estrany.
  • Alteracions en el llenguatge i la comunicació verbal i no verbal: normalment hi ha un retard en el desenvolupament del llenguatge, aproximadament la meitat no el desenvolupen de forma espontània. Els que l’adquireixen, acostumen a presentar una parla monòtona, repetitiva i grans dificultats per les conductes que expressen empatia, poden presentar dificultats per mantenir el contacte ocular. El nivell de comprensió també es veu afectat i tenen grans dificultats per entendre els conceptes abstractes.
  • Alteracions en els interessos i activitats: rigidesa en les seves activitats, que pot arribar a ser extrema, greu ansietat davant els canvis, rutines diàries inflexibles, interès limitat en els jocs i temes, indiferència davant els estímuls. Dèficit en els processos simbòlics, imprescindibles per desenvolupar les activitats i jocs imaginatius.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *