FAAD

AAMA

logo AAMA NOU

L’objecte de l’associació és contribuir a mantenir la qualitat de vida digna dels afectats d’Alzheimer i donar suport als familiars.
Són funcions de l’associació :
1- Orientar, assessorar, recollir i donar informació als familiars de malalts d’Alzheimer i patologies afins en qüestions legals, economiques, socials, psicologiques,mediques i etiques.
2 – Promoure la formació dirigida a usuaris,familiars, voluntaris i professionals.
3- Facilitar suport psicologic als familiars cuidadors.
4 – Prestar assitència domiciliaria al malalt i potenciar la creació d’infrastructures i serveis adequats.
5- Organitzar i fomentar activitats de tipus cultural, lúdic, esportiu i social per als malalts i familiars.
6- Subministrar material tecnic, sanitari i didactic.
7- Crear el servei de voluntaris per a malalts.

8- Generar oferta de tècniques i terapies de manteniment i oosar-les a l’abast deIs malalts
9- Estimular la investigació en relació amb la malaltia de l’Alzheimer, amb tota la problemàtica que genera.
10- Sensibilitzar la societat mitjançant conferències i col·loquis sobre la malaltia.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *