FAAD
Per “persones discapacitades” s’entén les persones que tenen deficiències físiques, mentals, intel•lectuals o sensorials a llarg termini que, en interactuar amb diverses barreres, poden impedir la seva participació plena i efectiva en la societat, en igualtat de condicions amb les altres.Art. 1 Conveni de la ONU 2006 sobre els drets de les persones amb discapacitat.
TEXT CONVENI LECTURA FÀCIL

What is Happiness?

The word delight is often applied to the general https://uptipps.com/the-best-tips-and-thoughts-on-designing-your-house-or-apartment context of emotional or mental advises, which range from nice or great feelings which range from euphoria to intense happiness. It is also commonly used in the contexts of your…